Blog

Program za edukaciju “Barista”, koji je u sklopu Herbal Spa, realizuje projekat “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada” se realizuje u okviru programa “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)“ koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u BiH

 

 

KONKURS

za upis u polaznika na besplatni program neformalnog obrazovanja

“Edukacija i obuka za Baristu”

(za ukupno 15 nezapolsenih polaznika u Kantonu Sarajevu)

Velike migracije stanovništva u BiH i regionu su doprinijela da određena zanimanja postanu jako tražena i deficitarna na tržištu rada. Uvidom u ove podatke smo došli do zaključka da pokrenemo akreditovani program neformalnog obrazovanja, gdje ćemo pomoći ljudima/polaznicima u prekvalifikaciji za koju će dobiti akreditovan certifikat od strane “Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS”.

Ova obuka će imati za cilj osposobaljavanje polaznika za mogućnost (samo)zapošljavanja u oblasti ugostiteljstva.

SADRŽAJ I KONCEPT EDUKACIJE

Obuka polaznika za Baristu će obuhvatiti 120 nastavnih časova iz 11 oblasti:

 1. Sigurnost i zaštita na radu
 2. Poces uzgajanja, vrste, porijeklo i karakteristike kafe
 3. Standardi i kvalitet kafe
 4. Menadžment ugostiteljskih objekta
 5. Proces usluživanja i ugostiteljski bonton
 6. Sigurnost hrane i sanitacija radne površine i objekta
 7. Praktična nastava – obuka na aparatima za kafu
 8. Vještine kvalitetnog bariste
 9. Priprema, serviranje i usluživanje kafe i drugih napitaka
 10. Edukacija i pravljenje različitih receptura kafa i drugih napitaka
 11. Edukacija za voditelje poslovnica

Poseban fokus ove edukacije će biti na praktičnu nastavu, gdje ćemo osposobiti polaznika da može početi raditi nakon završene edukacije. 

PREDUVIJETI DA SE KANDIDAT PRIJAVI

U nastavku ćemo vam objasniti osnovne preduvjete za edukaciju:

 • SSS sprema,
 • državljanstvo BiH,
 • kandidat/kinja stariji od 18 godina,

Kvalifikacije i elementi koji su poželjni da kandidat ispunjava:

 • radno iskustvo u oblasti ugostiteljsva
 • završena Ugostiteljska srednja škola

Napomena: ovo nisu eliminatoni faktori prilikom odabira kandidata za edukaciju bariste.

NAČIN PRIJAVE

Period edukacije će biti naknadno objavljen u ovisnosti o trajanju konkursa. Javni poziv će trajati dok se ne popune mjesta za edukaciju.

Na ovom linku je cjelokupni Javni poziv BARISTA Kandidati se prvo prijavljuju putem online formulara (formular se nalazi u sklopu javnog poziva), nakon što se provede konkursna procedura  (intervju), primljene kandidatkinje će dobiti obavještenje putem e-maila o dostavi dokumentacije.

Prijavu na edukaciju možete poslati na naš e-mail: marketing@herbalspa.ba.

Zadovoljstvo će nam biti da vas upoznamo i radimo sa vama.