Privacy Policy

OPĆI UVJETI I ODREDBE

Opći uvjeti stavljeni su na raspolaganje Korisnicima stranice te ih upućujemo da se obavezno detaljno upoznaju s istima prije korištenja Internet stranice www.herbalspa.ba.

Ovi Uvjeti i pravila korištenja Internet rezervacija i trgovine, asortiman proizvoda, drugi podaci vezani uz Internet (online) plaćanje kao i sav ostali sadržaj podložni su čestim promjenama, stoga bi stranice s Uvjetima i pravilima korištenja Internet trgovine trebali posjetiti kod svake posjete, osobito kod kupnje unutar web shopa. Prilikom svake posjete stranici, smatra se da ste suglasni s postojećim Uvjetima i pravilima korištenja Internet prodavaonice.

Svi materijali koji se nalaze na www.herbalspa.ba internetskoj stranici ekskluzivno su pravo Herbal Spa d.o.o. Sarajevo, ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na patentima, žigovima i/ili dizajnu. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje ili mijenjanje ovih internetskih stranica bez izričitog pismenog odobrenja Herbal Spa d.o.o. Sarajevo nije dozvoljeno. Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili patenrnog prava kao oblika intelektualnog vlasništva.

Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Ovim Uvjetima definira se odnos između Posjetitelja stranica, Kupaca i Prodavača u odnosu na uvjete i način rezervisanja usluge, cijene proizvoda, plaćanja, kupovine poklon vaučera, kvalitete usluge, reklamacije, zaštite osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Internet stranice www.herbalspa.ba i online kupnje.

Na sva pitanja koja nisu regulirana posebnim uvjetima korištenja www.herbalspa.ba , primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja.

Unutar ovih Općih uvjeta koriste se sljedeći pojmovi i u nastavku navodimo značenja istih:

www.herbalspa.ba – je registrirana domena, Internet stranica i u vlasništvu brenda HERBAL SPA

Opći podaci

Herbal Spa d.o.o. Sarajevo

Džemala Bijedića 129D  71000  Sarajevo  BiH

 1. +387 33 717 780  F. +387 33 717 770
 2. info@herbalspa.ba
 3. https://www.herbalspa.ba/

Ovlaštena osoba za zastupanje: Amer Osmanković

Odnosi na www.herbalspa.ba web-u odvijaju se između Prodavača (Herbal Spa) i Kupca (registrirani korisnici www.herbalspa.ba)

Kupac: osoba koja registrira svoje osobne podatke i napravi bar jednu rezervaciju ili kupnju poklon vaučera na  ponuđenoj Internet stranici www.herbalspa.ba

Posjetitelj Internet stranice: osoba koja pristupi na www.herbalspa.ba te bez registracije pregledava ponudu usluga i sadržaj stranice

Korisnici: Kupci i Posjetitelji stranica zajedno

Korisnički podaci: e-mail adresa i lozinka Korisnika koje omogućuju samo jednom Korisniku pristup zaštićenim područjima Stranice

Osobni podaci: podaci o registriranom Kupcu koji omogućuju da se rezervisane usluge ili kupljeni vaučer naplate

Korištenje: podrazumijeva pristup stranici www.herbalspa.ba radi dobivanja informacija o sadržaju, ponudi i kupnji poklon vaučera

Online kupnja: ostvarivanje kupnje usluga putem www.herbalspa.ba

Maloprodajna cijena: cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je, ovisno iz koje države se kupac prijavljuje, u konvertibilnim markama (BAM) .

Prihvaćena ponuda: je ponuda po kojoj je izvršena uplata;

Transakcija: uplata ili povrat iznosa uplate nakon što je Prodavač prodao proizvod Kupcu, korištenjem usluga posrednika prilikom plaćanja kojeg Prodavač prihvaća, bankovnim transferom, ili na neki treći način dozvoljen od strane Prodavača.

Ugovor o kupoprodaji: Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavača koji je zaključen trenutkom potvrde plaćanja usluge ( ne mora biti u pisanoj formi) , odnosno kada Kupac potvrdi rezervaciju i za istu izvrši uplatu putem ponuđenih opcija plaćanja u web trgovini.

PRIHVATANJE OPĆIH UVJETA

Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine te zajedno s podacima objavljenim na Internet stranici www.herbalspa.ba predstavljaju predugovornu obavijest u smislu člana 44 ZZP BiH.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta Korisnik izričito prihvaća da:

 • Prodavač ne može biti odgovoran za ponašanje korisnika usluga, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose korisnici usluga, a u skladu s pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine
 • Prodavač nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost stranice www.herbalspa.ba, niti za djelomični ili potpuni prekid rada ili pogrešnog rada.
 • herbalspa.ba može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sistema u slučaju nadogradnje sistema te Prodavač nije odgovoran za moguću nastalu štetu.
 • Prodavač zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja koji je korisnik objavio na www.herbalspa.ba, bez prethodnog odobrenja ili obavijesti korisnika, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.
 • Prodavač nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka.
 • herbalspa.ba stranica prilikom svog funkcioniranja poštuje društvena pravila i zakone. Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i sl. dužan je izvijestiti Prodavača na e-mail adresu info@herbalspa.ba
 • Prodavač ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede nečija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je povrijeđeno neko vaše pravo ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite nas na e-mail info@herbalspa.ba
 • Prodavač zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune ili račune koji su neaktivni dulje vremena.
 • Korištenjem www.herbalspa.ba smatra se da je Korisnik upoznat s ovim Općim uvjetima te da iste prihvata. Prodavač otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Opće uvjete.

DOKUMENTI, PODACI I INFORMACIJE

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internet stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Prodavača ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Prodavaču ili bilo kojoj trećoj strani.

Korisnik nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu upotrebu.

IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

Prodavač zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja Internet stranice, te posebno usluge Internet trgovine provjeriti važeće Opće uvjete.

VAŽENJE OPĆIH UVJETA

Za online kupovinu važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku narudžbe proizvoda.

ONLINE KUPOVINA I PLAĆANJE

Online rezervaciju i kupovinu poklon vaučera moguće je izvršiti na području Bosne i Hercegovine i iz inostranstva.  

Prilikom korištenja www.herbalspa.ba Internet stranice, Korisnici su dužni dati tačne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca i obrasca za online plaćanje.. U suprotnom, Prodavač je ovlašten uskratiti korisniku pristup ili ostvarenje usluga koje istima nudi.

U trenutku pravljenja rezervacije ili kupovine poklon vaučeraod ponuđenih usluga, Korisnik pristajanjem na ove Opće uvjete potvrđuje da je prije sklapanja kupoprodajnog ugovora obaviješten o glavnim opisima usluga, nazivu i sjedištu Prodavača, njegovom telefonskom broju, e-mail adresi, adresi mjesta poslovanja, adresi na koju se mogu uputiti prigovori, maloprodajnoj cijeni robe, uvjetima plaćanja, načinima rješavanja reklamacija i uvjetima ili ugovoru.

Kada je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.Ugovor može biti sačinjavan u pismenoj formi, kada je kupac pravno lice i ako je obročno plaćanje.

Ukoliko Kupac, pravno lice, izvrši plaćanje na osnovu predračuna kojeg je ispostavio Prodavač, ugovor ne mora biti sačinjen a Prodavač je dužan ispostaviti fakturu u iznosu u kojem je Kupac izvršio uplatu.  Ukoliko Kupac, pravno lice, izvrši plaćanje na osnovu prikazane cijene pored usluge koju je odabrao, na mail će dobiti potvrdu o uplati.

Poklon vaučer ima svoju vrijednost i može biti prodat kao poklon vaučer čiju vrijednost definiše kupac po ličnoj želji i plaća taj iznos trgovcu ili kao servisni vaučer koji je vezan za tačno određenu uslugu iz ponude. Kada je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši gotovinom, preko žiro računa ili na drugi način određen dogovorom stranaka.

Ako niste registrirani korisnik odnosno kupac, a ipak želite primate naše obavijesti, možete se prijaviti na naš newsletter koji se nalazi u donjem desnom uglu početne stranice.

Registracijom Korisnik:

 • u potpunosti prihvaća ove Opće uvjete
 • potvrđuje potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka
 • daje Prodavaču izričitu suglasnost da sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, može obrađivati Korisnikove osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, promo akcijama te zaštiti interesa korisnika i sprječavanja eventualnih zloupotreba.

NAČINI PLAĆANJA

www.herbalspa.ba ima online servis PayByLink za sigurno plaćanje. Svaki kupac koji želi da izvrši kupovinu na www.herbalspa.ba može izvršiti uplatu putem MasterCard, Maestro,VISA i American Express karticama. Omogućena je uplata i putem žiro-računa. Sva plaćanja će se vršiti u domaćoj BAM valuti. Na svoju e-mail adresu dobit ćete predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu možete izvršiti korištenjem internet bankarstva, mobilnog bankarstva, putem banke ili pošte.

Registracija ili korisnički račun kreira se isključivo za jednu osobu i nije dozvoljeno dijeliti podatke o registraciji ili korisničkom računu s trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o korisničkom računu i lozinku istog. Prodavač svaku registraciju smatra posebnom pravom osobom te nije dozvoljena upotreba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Prilikom plaćanja bankovnom karticom putem interneta, podaci o vašoj kartici koje unosite smješteni su na zaštićenoj stranici banke, a prenos i pohrana podataka su u zaštićenoj formi korištenjem zaštitnih protokola i sistema.

Podaci o bankovnoj kartici korisnika ili kupca ni u jednom trenutku nisu dostupni Herbal Spa d.o.o. Sarajevo i stranici herbalspa.ba (o podacima brine se banka, internet bankarstvo banke itd.).

Korisnik je sam odgovoran za pristupanje stranici i sam će se brinuti za sigurnost korisničkih podataka i lično je odgovoran za povjerljivost pristupne šifre. Korisnik snosi punu odgovornost za tačnost podataka koje navodi prilikom naručivanja i plaćanja bankovnom karticom kao i da ima puno pravo i pristup bankovnoj kartici koju navodi prilikom plaćanja.

Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom ukoliko o neautoriziranom korištenju svojeg korisničkog imena i/ili lozinke (ili o sumnji na isto) nije prethodno obavijestio Prodavača.

REZERVACIJA ,OTKAZIVANJE REZERVACIJE, REKLAMACIJA NA KUPLJENU USLUGU/POKLON VAUČER

Ako želite preurediti ili otkazati rezervaciju (i pod uslovom da je to dodavanje usluga ili

otkazivanje (prema potrebi) nije zabranjeno ovim Odredbama i uslovima rezervacije) ovo

trebate uraditi putem:

 • Korištenjem vašeg korisničkog računa na web stranici www.herbalspa.ba
 • Izravno kontaktiranje spa centar u kojem ste se rezervisali (npr. putem e-pošte, telefona) i potraženjom novog, slobodnog termina
 • Pošaljite e-poštu našem timu za podršku na info@herbalspa.ba

U slučaju nedostatka na vaučeru ili pruženoj usluzi Prodavač se obavezuje na zahtjev i po izboru Korisnika/Kupca:

 1. a) zamijeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom(vaučerom) , ili pružiti istu uslugu bez nedostatka.
 2. b) vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom
 3. c) ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Korisnik/Kupac je u trenutku predaje dužan pregledati poklon vaučer ili uložiti primjedbu na pružanje usluge. Preuzimanjem vaučera Kupac potvruđuje da je roba bez materijalnih nedostataka. Korištenjem usluge Kupac potvrđuje da je usluga bila bez nedostataka.

Rok za reklamaciju po izdatom/kupljenom poklon vaučeru je 7 dana od dana kupovine, odnosno plaćanja uz original fiskalnog računa u prilogu, ili uz potvrdu uplate koju ste izvršili putem online kupovine.

U slučaju jednostranog raskida ugovora (potražnje povrata sredstava) postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog iznosa za robu za koju tražite jednostrani raskid ugovora, izvršit ćemo, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana, od dana kada Kupac dobije potvrdu da je Prodavač zaprimio izjavu za povrat sredstava na adresu prodavatelja. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Molimo uzmite u obzir da kod povrata novca na kartice sam proces povrata može trajati par dana duže dok se iznos ne vidi na Vašoj kartici.

 

POKLON VAUČER

Rok iskoristivosti poklon vaučera je šest mjeseci od datuma izdavanja, ukoliko putem akcije nije drugačije naglašeno.

Vaučeri kupljeni na određeni iznos, mogu se iskoristiti više puta, unutar važenja vaučera.

Jedan vaučer može iskoristiti više osoba.

Vaučerom se ne mogu plaćati akcije koje su trenutno aktuelne.

Poklon vaučer se može kupiti samo gotovinskim i kartičnim plaćanje.